Gutfeeling labs
Beställ en analys Logga in

Aktivera ditt kit

Nu ska du aktivera ditt provtagningskit. Detta steget är obligatoriskt eftersom det krävs för att vi ska kunna leverera dina provsvar till dig.

Ange ditt kit-ID och e-postadress

Du hittar ditt kit-ID på det provrör som följde med ditt provtagningskit

Ange ditt kit-ID enligt formatet S-NNNNNNNNNN-NNNN