Gutfeeling labs
Beställ en analys Logga in
/!\
Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare. Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare.

För att vår webbsajt ska fungera på bästa sätt ber vi dig att uppdatera din webbläsare eller använda en annan webbläsare. Läs mer här

Bra och dåliga bakterier i tarmen

Vad betyder det om man har ”dåliga” bakterier i tarmen?

Vi får en del frågor om ”dåliga” bakterier i tarmen och hur man ska förhålla sig till dessa. Tarmfloran är som ett ekosystem där bakteriearter lever i en finstämd balans och där varje art har sin bestämda funktion. Man kan säga att det i princip pågår en ständig kamp om utrymmet mellan tarmbakterierna, vare sig dom är ”bra”/"goda" eller "dåliga" bakterier. Om de s.k. dåliga bakterierna av någon anledning blir för många kallas detta dysbios (obalans). Dysbios kan leda till olika magproblem och nedsatt välbefinnande. En analys av tarmfloran ska ge en överblick av tarmflorans profil samt nivåerna av “bra” bakterier och hjälp med kost och kosttillskott i avsikt att gynna dessa bakteriers tillväxt.

Dåliga tarmbakterier - en balans

Vi alla har vissa nivåer av mindre bra eller dåliga tarmbakterier, men så länge de bra tarmbakterierna överväger så tippar inte tarmflorans profil över mot dysbios, vilket betyder att en obalans med övervikt av de dåliga tarmbakterierna föreligger. Man kan generellt säga att en ökad mängd bra tarmbakterier spelar roll för tarmhälsan.

Vid ökande andel dåliga tarmbakterier är risken större för att de med sin metabolism kan konkurrera ut de bra tarmbakterierna, att de dessutom kan bryta ner tarmens slemskikt, producera ämnen som försvagar tarmslemhinnans annars täta sammankoppling (cellerbarriärskiktet) och därigenom skapa en miljö för tarmläckage. 

Tarmfloran är som en orkester

Om exempelvis en stor orkester med många instrument (likt en artrik tarmflora) skulle få in ett par falskspelande flöjtister så hörs inte dessa i mängden av alla finstämda instrument. Man kan förmodligen generalisera och säga att det är i sin ordning att ha några ”dåliga” bakterier i tarmflora så länge vi har fler av de bra. 

Gutfeeling Labs analys identifierar också de dåliga tarmbakterierna

Med Gutfeeling Labs analys kan du få koll på de goda tarmbakterierna samt kostinformation baserat på vetenskapliga publikationer om hur vissa fibrer kan gynna goda bakteriers tillväxt. Det får anses som betydligt svårare att försöka ge sig på att eliminera de dåliga tarmbakterierna utan att använda antibiotika. Principen får därför bli att försöka öka de goda tarmbakterierna och därigenom tränga undan de dåliga. Som de flesta säkert vet eliminerar inte antibiotika bara de dåliga tarmbakterierna, utan även de goda. Med en balanserad och hälsofrämjande livsstil har du däremot en chans att öka dina goda tarmbakterier.

I vårt analyssvar listar vi alla bakterier vi finner i tarmfloran. Om man har över 10% av någon av de dåliga tarmbakterierna så kan man kontakta oss för diskussion om detta. Det finns många avväganden som måste göras för att överhuvudtaget kunna säga om förhållandet mellan dåliga och goda bakterier är rubbat och ofta handlar det om att se tarmfloran i ett helhetsperspektiv.

Kostråden handlar om de goda bakterierna

Våra kostråd är fokuserade på att gynna de goda tarmbakteriernas utveckling och att optimera nivåerna av dessa. Det är sällan att ett analyssvar innebär att du behöver minska ditt intag av ett visst födoämne utan snarare vilka livsmedel du bör öka ditt intag av för att gynna de goda bakterierna så att de i sin tur kan balansera ut de dåliga bakterierna i tarmen.

Varifrån kommer de dåliga bakterierna i tarmen?

Från spädbarnsåldern förändrar sig tarmflorans profil efterhand och påverkas i första hand negativt av antibiotikabehandling och eventuella tarminfektioner, men tarmflorans balans kan också påverkas av vilken typ av kost man äter.

Ett flertal vetenskapliga studier har identifierat samband mellan övervikt av vissa typer av s.k. dåliga bakterier i tarmen och olika hälsotillstånd, men när det gäller orsakssamband så är det för närvarande alldeles för tidigt att etablera orsaksförhållande i enskilda fall. Man kan alltså inte med 100 % säkerhet säga att det finns en bakterie som orsakar typ 2 diabetes trots att man i forskningsstudier har visat högre nivåer av vissa bakterier och lägre nivåer av andra vid detta tillstånd. Här nedan listar vi dock några mindre gynnsamma bakterier som kan vara kopplade till vissa olika sjukdomar.

Förekomst av vissa bakterier kan vara direkt kopplade till olika sjukdomar

Vid matförgiftning, även kallat turistdiarré, magsjuka och maginfluensa, kan nedanstående bakterier vara inblandade. Dock kan dessa också vara en del av tarmfloran utan att man ha några som helst symtom. Om du har nedanstående bakterier i din tarmflora kan du kontakta oss på info@gutfeelinglabs.se för vidare vägledning:

 • Salmonella
 • Campylobacter
 • Shigella
 • Clostridium difficile (numera Clostridioles difficile)
 • Yersinia enterocolitica

Nedanstående bakterier har visat sig vara associerade till IBS, men vetenskapliga studier har inte (ännu) kunnat visa att de i sig själv är sjukdomsframkallande (1, 2):

 • Brachyspira
 • Ruminococcus gnavus
 • Ruminococcus torques
 • Haemophilus influenzae
 • Haemophilus parainfluenzae
 • Blautia
 • Dialister
 • Alistipes
 • Veillonella

Dessa bakterier har visat sig vara associerade till typ 2 diabetes, men forskning har (ännu) inte påvisat att dessa bakterier direkt kan orsaka typ 2 diabetes (3):

 • Blautia 
 • Ruminococcus
 • Fusobacterium nucleatum 

Sammanfattning

Ökande bevis tyder på att obalans mellan goda och dåliga bakterier (dysbios) kan leda till störningar inte bara i mag-tarmkanalen men också till ett antal sjukdomar som exempelvis fetma, hjärt-kärlsjukdomar, allergi samt sjukdomar i centrala nervsystemet inklusive sänkt stämningsläge (4)
 

Relaterade artiklar

Kvinna med ibs håller om sin mage
 • Livsstil
 • Tarmfloran

Vad är IBS och hur är det kopplat till tarmfloran?

IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en form av funktionsstörning i tarmen som gör att den är extra känslig. IBS drabbar 15 % av befolkningen. Denna störning kan inte påvisas med prover eller undersökningar då det är tarmens funktioner som är störda. Det har visat sig att personer med IBS faktiskt kan ha en ökad känslighet i hela mag-tarmkanalen (matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm). Här går vi igenom just tarmflorans koppling till IBS.

Citron, kryddor och annan bra mat för hjärnan
 • Tarmfloran
 • Livsstil

5 goda vanor för tarmfloran

Idag vet vi att tarmfloran har en effekt på vår hälsa och välmående. Vi vet till exempel att tarmbakterier behöver fibrer för att kunna producera olika hälsofrämjande substanser och att dessa substanser kan gynna en stark barriärfunktion hos tarmens slemhinna, resultera i minskad inflammation och påverka din hjärna. För att göra det lite enklare att komma igång, har vi listat fem olika faktorer som kan optimera din tarmflora.