Gutfeeling labs
Beställ Logga in
/!\
Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare. Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare.

För att vår webbsajt ska fungera på bästa sätt ber vi dig att uppdatera din webbläsare eller använda en annan webbläsare. Läs mer här

Brist på vissa tarmbakterier kan påverka hur sjuk man blir i Covid-19

Din tarmflora kan påverka hur sjuk du blir i Covid-19

Det forskas allt mer på hur viktig tarmfloran är för både vår fysiska och psykiska hälsa. Nu har även ny forskning visat på samband mellan tarmfloran och hur sjuk man blir i Covid-19. 

Ny forskningsrapport om tarmfloran och Covid-19

En nyligen publicerad forskningsrapport visade att låga nivåer av de ”goda” bakterierna Faecalibacterium prausnitzii och Bifidobacterium i tarmfloran var kopplade till mer ihållande symtom som trötthet, lungproblem och ledvärk vid Covid-19 (1).

Det som är intressant med detta är att just bakterierna Faecalibacterium prausnitzii och Bifidobacterium i ett flertal tidigare studier har visat antiinflammatoriska egenskaper genom att hämma frisättning av pro-inflammatoriska immunhormoner (2-5). Det är därför extra intressant att forskningsstudien visade att det var just tarmbakterierna Faecalibacterium prausnitzii och Bifidobacterium som var lägre hos patienter med ett mer ihållande sjukdomsförlopp med allvarligare symtom som kronisk trötthet, andningsproblem och ledvärk.

Forskarna samlade data från 100 patienter med Covid-19 

Förutom tarmflorans bakteriesammansättning så registrerades patienternas symtom och nivåer av inflammationsmarkörer i blodet. Resultaten antyder en koppling mellan sammansättningen av tarmfloran och hur starkt immunsvaret reagerar hos covidpatienter samt de efterföljande vävnadsskadorna. Forskarna tolkar resultaten som att lägre nivåer av tarmbakterier kända för att kunna påverka immunsystemet kan öka covidsjukdomens svårighetsgrad via minskad reglering av immunsystemet. Detta är speciellt intressant eftersom de allvarligaste symtomen vid Covid-19 är kopplade till den s.k. immunstormen, det vill säga att immunförsvaret överreagerar, vilket kan drabba de inre organen.

Kan tarmflorans profil säga något om riskerna för att utveckla långdragen covidsjukdom?

Forskarna föreslår att resultaten skulle kunna bidra till att etablera en tarmflorabaserad riskprofil för att identifiera de personer som riskerar att immunförsvaret överreagerar, vilket ses vid svår och långdragen covidsjukdom och som resulterar i allvarliga vävnadsskador, framför allt på lungorna.

Dessutom fann forskarna att en undergrupp av patienter med allvarliga symtom 30 dagar efter att SARS-CoV-2 var ute ur kroppen hade en avvikande tarmflora (dysbios) i form av lägre nivåer av Faecalibacterium prausnitzii och Bifidobacterium. Detta menar forskarna kan vara en potentiell förklaring till varför covidsymtom såsom trötthet, andningssvårigheter och ledvärk kan bestå även långt efter utläkning av själva virussjukdomen (”långtidscovid”).

Sammanfattningsvis kan vi säga att studien från Hong Kong bidrar med ny kunskap kring hur en avvikande tarmflora skulle kunna bidra till att förlänga och försvåra sjukdomsförloppet vid Covid-19.

Få koll på dina tarmbakterier

Med Gutfeeling Labs kan du få koll på dina Faecalibacterium prausnitzii och Bifidobacterium, samt råd om möjligheter att med kost och kosttillskott öka dessa gynnsamma bakterier.
 

Relaterade artiklar

Kvinna med ibs håller om sin mage
  • Livsstil
  • Tarmfloran

Vad är IBS och hur är det kopplat till tarmfloran?

IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en form av funktionsstörning i tarmen som gör att den är extra känslig. IBS drabbar 15 % av befolkningen. Denna störning kan inte påvisas med prover eller undersökningar då det är tarmens funktioner som är störda. Det har visat sig att personer med IBS faktiskt kan ha en ökad känslighet i hela mag-tarmkanalen (matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm). Här går vi igenom just tarmflorans koppling till IBS.

Grönsaker och frukt som är bra för hjärnan
  • Livsstil
  • Tarmfloran
  • Kost

Kommunikationen mellan tarmen och hjärnan

Tarmen kallas för “den andra hjärnan” av en anledning. Du har säkert upplevt hur ditt stämningsläge ibland påverkar magen, exempelvis att du behöver gå på toa oftare eller blir “bubblig” i magen när du är orolig eller stressad. Omvänt, så kan en problematisk mage negativt påverka vårt stämningsläge. Detta beror på att hjärnan och tarmen är i en ständig tvåvägskommunikation via det som kallas tarm-hjärna-axeln.