Gutfeeling labs
Beställ en analys Logga in
/!\
Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare. Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare.

För att vår webbsajt ska fungera på bästa sätt ber vi dig att uppdatera din webbläsare eller använda en annan webbläsare. Läs mer här

Mjölksyrabakterier

Vad är mjölksyrabakterier?

Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för mikroorganismer som bland annat kan producera mjölksyra. Mjölksyrabakterier producerar ämnen som hämmar tillväxt av bakterier, mögel- och jästsvampar vilka gör att mat ruttnar, möglar eller jäser. Det är kanske därför inte så märkligt att ett antal arter av mjölksyrabakterierna Lactobacillus- och Bifidobacterium har föreslagits kunna gynna hälsa. Här går vi igenom mer om mjölksyrabakterier, vad de är och varför de är så bra att ha i sin tarmflora.

Hälsofördelar med mjölksyrabakterier

Mjölksyrabakterier är bra för tarmfloran och kan gynna hälsan. Här är några av hälsofördelarna:

 • Bidrar till reglering av tarmaktivitet 
 • Ökar fysiskt och psykiskt välbefinnande.
 • Har antibakteriella effekter på de sjukdomsframkallande bakterierna Clostridium difficile, Campylobacter jejuni och Helicobacter pylori.
 • Bidrar till neutralisering av ämnen i tjocktarmen vilka kan ge mutationer (skador på arvsmassan) och därigenom en minskad risk för sjukdomar inklusive cancer.
 • Balansering av immunsystemet och lindring av allergi.
 • Bidrar till förbättrat immunsystem.

För närvarande är Lactobacillus och Bifidobacterium de mest studerade släktena angående ovan nämnda hälsofrämjande egenskaper. Det är även dessa Gutfeeling Labs analyserar.

Mjölksyrabakterier måste överleva hela vägen ner till tjocktarmen

Den viktigaste frågan vad gäller kosttillskott av mjölksyrabakterier i hälsofrämjande syfte är om dessa kan överleva magsäckens syra och tolvfingertarmens galla på sin väg genom tarmkanalen. Detta är viktigt eftersom bakterierna helst ska nå hela vägen till tjocktarmen där de kan etablera sig och börjar producera sina hälsofrämjande ämnen.

Prebiotiska fibrer kan hjälpa till

För att hjälpa med överlevnaden genom tarmkanalen kan mjölksyrabakterier intas tillsammans med prebiotiska fibrer från kosten eller från kosttillskott. De bäst studerade prebiotika för mjölksyrabakterier är galakto-oligosackarider (GOS), inulin och frukto-oligosackarider (FOS) och laktulos. En blandning av bakterier och fibrer som dessa bakterier kan använda sig av för sin metabolism i avsikt att stödja dess livskraft samt förbättra deras metaboliska aktivitet kallas för synbiotika. 

Vissa stammar av Lactobacillus (plantarum och paracasei) och Bifidobacterium  (breve, longum och lactis) karaktäriserades av hög tolerans mot syra- och gallexponering, samt har i djurstudier visat antimikrobiell aktivitet mot bl.a. Clostridium difficile-stammar. En kombination av dessa mjölksyrabakterier är därför lovande kandidater för kliniska studier.

Exempel på mjölksyrabakterier

Lactobacillus acidophilus

Denna bakterie används vid framställning av olika typer av kulturmjölk, främst i acidophilus mjölk (A-fil).  

Lactobacillus plantarum

Denna art av Lactobacillus  är aktiv vid grönsaksinläggningar och har konserverande egenskaper. Surkål, oliver, peperoni och pickles är några exempel på produkter där Lactobacillus plantarum varit och är verksam. 

Lactobacillus bulgaricus

Bakterien bidrar till den syrliga smaken i yoghurt, samtidigt som den omvandlar laktos till mjölksyra

Lactobacillus casei

Bakterien går att finna i människans tarm, där den binder till tarmluddet samt har förmågan att bidra till att öka antalet av andra nyttiga bakterier. Lactobacillus casei används vid framställning av ost och kombineras även med andra mjölksyrabakterier vid tillverkning av yoghurt.

Lactobacillus paracasei

Bakterien kan ses i tarmfloran hos människa, bryter ned oligofruktos och inulin samt producerar mjölksyra. Vissa stammar har visat sig hämma Salmonella enterica och Helicobacter pylori - två sjukdomsframkallande bakterier som kan förekomma i mag-tarmkanalen. 

En formulering av levande bakterier inklusive Lactobacillus paracasei har använts i kombination med konventionell medicinsk behandling vid ulcerös kolit och har visat fördelaktiga kliniska och immunologiska effekter och andra stammar av Lactobacillus paracasei har använts vid behandling av allergisk snuva och andra luftvägsallergier.

En komponent från cellväggen hos en stam av Lactobacillus paracasei förbättrade läckande tarm, reducerade inflammation och ökade minnesfunktionen hos möss.

Mjölksyrabakterier vid stressmage

Stress är ett växande problem kopplat till vår moderna livsstil och representerar ett av våra mest vanliga hälsoproblem. I en brittisk studie lät man ett antal personer få ett tillskott med en kombination av mjölksyrabakterier under tre veckor och resultatet visade en positiva inverkan av dessa på tarmfloran samt minskande stressymptom som illamående, magsmärtor och uppblåst mage. Det är därför inte överraskande att forskning kring stress och dess koppling till kommunikationen mellan tarmen och hjärnan är högt prioriterad och har tagit ordentlig fart. 

Mjölksyrabakterier vid antibiotikabehandling

Mjölksyrabakterier har visat sig kunna minska besvär som lös mage och illamående under och efter en antibiotikakur. Du kan läsa mer om antibiotikas inverkan på tarmfloran här.

Analysera din tarmflora

Med Gutfeeling Labs tarmfloraanalys får du koll på dina nivåer av mjölksyrabakterierna Lactobacillus och Bifidobacterium. Har du låga nivåer av dessa får du även råd om kost och kosttillskott för att öka dina nivåer. Som tidigare nämnts har mjölksyrabakterier antibakteriella effekter på de sjukdomsframkallande bakterierna Clostridium difficile och Campylobacter jejuni, vilka du också får svar på i din analys. Om du väljer att prova våra kostråd, så rekommenderar vi att du gör en ytterligare analys 1-3 månader för att följa upp om dina bakterienivåer ökat och om dina mindre gynnsamma bakterier har minskat (ifall bakterierna förekom i din tarmflora).
 

Beställ en analys

Relaterade artiklar

Antibiotika och tarmfloran
 • Tarmfloran
 • Livsstil

Antibiotika och tarmfloran

Att ha en balanserad och frisk tarmflora kan påverka vårt välmående positivt. Som du kanske hört kallas tarmen ofta för den andra hjärnan, dels på grund av det utvecklade nervsystemet i tarmväggen och dels beroende på den viktiga kopplingen mellan tarmen och hjärnan via vagusnerven. Yttre faktorer som kan rubba balansen mellan bakterier är bland annat fiberfattig kost, stress, överdrivet intag av syranedsättande medicin samt behandling med antibiotika. Här lyfter vi översiktligt fram hur antibiotika kan påverka tarmfloran och hur lång tid man bör vänta efter en antibiotikakur innan man gör en tarmfloraanalys. 

Grönsaker och frukt som är bra för hjärnan
 • Livsstil
 • Tarmfloran
 • Kost

Kommunikationen mellan tarmen och hjärnan

Tarmen kallas för “den andra hjärnan” av en anledning. Du har säkert upplevt hur ditt stämningsläge ibland påverkar magen, exempelvis att du behöver gå på toa oftare eller blir “bubblig” i magen när du är orolig eller stressad. Omvänt, så kan en problematisk mage negativt påverka vårt stämningsläge. Detta beror på att hjärnan och tarmen är i en ständig tvåvägskommunikation via det som kallas tarm-hjärna-axeln.