Gutfeeling labs
Beställ Logga in
/!\
Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare. Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare.

För att vår webbsajt ska fungera på bästa sätt ber vi dig att uppdatera din webbläsare eller använda en annan webbläsare. Läs mer här

Förhållandet mellan bakteriegrupperna Firmicutes och Bacteroidetes

Inledning

Firmicutes och Bacteroidetes är två bakteriegrupper som dominerar i tarmfloran. Mikroberna som tillhör dessa släkten är på det hela taget gynnsamma för kroppen. Problem kan uppstå när det finns en relativ obalans i proportionen mellan Firmicutes och Bacteroidetes. Det skulle exempelvis kunna röra sig om en ökad tillväxt av Firmicutes på bekostnad av Bacteroidetes, vilket kan ses vid övervikt och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Ett nytt perspektiv

Det har tidigare funnits en tendens inom mikrobiologin som kan sammanfattats på följande sätt: ”en mikrob, en sjukdom”.1 Under senare tid har man emellertid börjat se på mer komplexa samband mellan större bakteriegrupper och hälsa. 

Genom att granska förhållandet mellan Firmicutes och Bacteroidetes kan vi bättre förstå de komplexa orsakssamband som ligger till grund för vårt hälsotillstånd.

Diet och ålder

Mångfalden av bakterier i tarmfloran är som ett ekosystem som gradvis tar form under vår uppväxt. Tarmfloran hos spädbarn kännetecknas av en låg artrikedom av bakterier. De har en högre halt av Firmicutes jämfört med Bacteroidetes. Friska människor bör i vuxen ålder ha utvecklat en artrik och stabil tarmflora.2 Vid det laget bör vi se en högre halt av mikrober som tillhör släktet Bacteroidetes. När människor blir äldre kan vi se hur den bakteriella artrikedomen i tarmfloran börjar återgå till ett tillstånd som liknar barndomens. Tarmfloran hos äldre kännetecknas alltså av en större tillväxt av Firmicutes jämfört med Bacteroidetes.3

Mikrober som tillhör släktet Bacteroidetes har bland annat en god förmåga att bryta ned fibrer. De producerar dessutom smörsyra, ett ämne som har en antiinflammatorisk funktion.4 Det finns mycket som talar för att en fiberrik kost kan minska risken för inflammatoriska tarmsjukdomar. Det gjordes exempelvis en jämförande studie av tarmfloran hos barn från EU och Burkina Faso. En större tillväxt av Bacteroidetes dokumenterades hos den sistnämnda gruppen. Till saken hör att barnen från Burkina Faso levde i ett jordbrukssamhälle där invånarnas födointag bestod av en högre mängd fibrer.5 Och redan under 1960-talet noterades en märkbar frånvaro av inflammatoriska tarmsjukdomar bland människor som vuxit upp i samhällen där en fiberrik diet hör till normen.6

Sambandet mellan Firmicutes och inflammatorisk tarmsjukdom

Mellan tio till tjugo procent av den västerländska befolkningen lider av inflammatorisk tarmsjukdom. Vanliga symtom är ledvärk, uppblåsthet och rubbade tarmvanor. Men patienter drabbas inte bara av fysiska besvär. Det har framkommit att de också upplever en högre grad av stress och ängslighet.7

Den permanenta obalans av tarmbakterier som kallas dysbios är vanligt förekommande hos patienter med IBS. Dysbios har en negativ inverkan på tarmslemhinnans skyddande funktion och försämrar immunförsvarets mekanismer. En studie visade att en majoritet av patienter med IBS hade en överrepresentation av Firmicutes i tarmfloran. Hos dessa individer observerades följaktligen en märkbar reduktion av Bacteroidetes.8

Sambandet mellan Firmicutes och övervikt

Bakteriegruppen Firmicutes har en större förmåga att utvinna energi ur nedbrytningsprodukter. Detta medför en ökad absorption av kalorier, vilket i sin tur bidrar till viktökning.9 En studie visar att bakteriekvoten hos överviktiga möss kännetecknas av en ökad halt av Firmicutes jämfört med Bacteroidetes.10 Och samma mönster har observerats i tarmfloran hos magra och överviktiga människor. Den relativa proportionen av Bacteroidetes ökar i samband med viktminskning som är framkallad av en diet med färre kalorier.11

Det är kanske föga förvånande att en fetthaltig kost försvårar möjligheten att gå ned i vikt. Men viktökning kan även orsakas av produkter som skenbart förefaller vara nyttigare alternativ. Det finns nämligen forskning som visar att artificiella sötningsmedel bidrar till en ökad tillväxt av Firmicutes samt en medföljande minskning av Bacteroidetes. Dessa sötningsmedel förekommer som bekant i en mängd produkter vilka marknadsförs som kalorifria alternativ. I själva verket kan vår konsumtion av dessa produkter leda till viktökning, på grund av hur de påverkar kvoten mellan Firmicutes och Bacteroidetes i tarmfloran.12

Sammanfattning

En ökad andel Firmicutes i förhållande till Bacteroidetes anses kunna skapa hälsoproblem och har observerats hos överviktiga personer samt vid inflammatoriska tarmsjukdomar och vid generell inflammation. Med andra ord så anses ett värde på kvoten mellan dessa två grupper närmre 1. d.v.s. lika stor andel av bakterier från varje grupp som både önskvärd och gynnsam (även om sänkt kvot mellan Firmicutes/Bacteroidetes påvisats vid försämrad glukostolerans.

Av speciellt intresse i detta sammanhang är att en grupp med övervägande andel Firmicutes i tarmfloran uppvisade aktivering av gener kopplade till hjärt-kärlsjukdomar, fettmetabolism, övervikt och inflammationstillstånd (13), d.v.s. en förmodad negativ påverkan på kroppen av en högre andel Firmicutes än Bacteroidetes.

Vi har emellertid makten att långsiktigt forma tarmflorans mikrobiella ekosystem till vår fördel genom kosten.