Gutfeeling labs
Logga in Beställ en analys
Beställ en analys Logga in

Vår analys av tarmfloran

Om du beställer vår analys kan du själv ta ett prov hemma i lugn och ro med vårt praktiska provtagningskit som är enkelt att använda. Du skickar in provet med post till oss och vi analyserar provet på vårt laboratorium i Lund.

Ditt analyssvar ger dig en startpunkt att förhålla dig till, en kompassriktning i den mängd av information som föreligger omkring tarmflora, kost- och kosttillskott.

Med vår information om kost- och kosttillskott har du en möjlighet att försöka öka andelen bakterier som kan ha gynnsam effekt på kroppen.

  analysresultat

  I exemplet ovan visas delar utav analysresultatet för en person som beställt tarmfloreanalys vid två tillfällen:

  ·2019-02-16, prov 1 (vit box)

  ·2019-06-28, prov 2 (gul box)

  Boxarna visar hur stor andel av tarmflorebakterien ”Bifidobacterium” som personen hade i tarmen vid båda provtagningstillfällena. 

  Efter att ha ställt om sin kost under en period och därefter lämnat ett nytt prov till oss visade resultatet på en betydligt högre andel Bifidobacterium än vid första provtagningstillfället (se den gula boxen).

  Bifidobacterium är bakterier som i tillräcklig mängd skulle kunna påverka kroppen positivt. Vissa arter har visat sig potential till sänka kolesterolnivån i blodet och balansera kroppens immunsystem. Bifidobacterium kan producera kortkedjiga fettsyror som visat sig kunna stärka tarmens barriärfunktion och ha antiinflammatoriska effekter. Med andra ord, så kan Bifidobacterium vara bra att ha.

  Hur och var gör vi analysen?

  Vi använder guldstandarden för identifiering av bakterier, Next Generation Sequencing (NGS), som kombinerat med avancerad bioinformatik kan identifiera ett tusental arter av bakterier (inte bara tarmbakterier).

  Med hjälp av en databas med information om ämnesomsättningen hos 800 relevanta bakterier kan vi dessutom mäta andelen av tarmflorans bakterier med potential att producera korta fettsyror (smörsyra och propionsyra) och vitaminer, samt förmågan att bryta ner fibrer och laktos.

  Alla uppmätta värden visar bakterier och processer som är önskvärda att ha i din tarmflora. Värden i övre delen av referensintervallet (se nedan) får anses positivt för samtliga resultatkategorier.

  Referensintervallet anger det intervall av värden som uppmättes för 80% i en kontrollgrupp bestående av över 3000 personer. Lägsta siffran av intervallet indikerar det värde nedanför vilket 10% av referensgruppens värden ligger och det högsta värdet ovanför vilket 10% av referensgruppens värden ligger.  

   Hur du tar ditt prov

   Här kan du läsa om hur du enkelt kan ta ditt prov hemma.

   Så här tar du ditt prov

   FAQ

   Frågor och svar

   Läs mer här