Gutfeeling labs
Beställ en analys Logga in
/!\
Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare. Du besöker Gutfeeling Labs med en äldre webbläsare.

För att vår webbsajt ska fungera på bästa sätt ber vi dig att uppdatera din webbläsare eller använda en annan webbläsare. Läs mer här

Lär känna din tarmflora

Är du nyfiken på hur din tarmflora mår? Äter du probiotika eller följer en särskild kost och vill veta om det har varit gynnsamt för din tarmflora? Då är vår analys något för dig.

Tarmfloran kan enligt ett stort antal studier påverka välbefinnandet. Forskare har visat att tarmfloran kan ha inverkan på vårt immunförsvar, tarmslemhinnans barriärfunktion, samt hur vi mår.

Genom att veta hur det står till med tarmfloran får du ett utgångsläge att förhålla dig till. Med vår vetenskapligt baserade information om kost och kosttillskott har du en möjlighet att försöka öka andelen bakterier som kan ha gynnsam effekt på kroppen.

Beställ en analys

Genom att beställa hos oss får du

  • Resultat över dina goda bakterier och gynnsamma bakteriefunktioner
  • Se om du har potentiellt sjukdomsframkallande bakterier
  • Se om du har bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem
  • Ett lättanvänt provtagningskit hem i brevlådan som du sedan enkelt skickar in till oss
  • En jämförelse av dina resultat mot ett spridningsintervall hos en referensgrupp (för de goda och mindre goda bakterierna)
  • Kostråd baserade på ditt analysresultat och en individuell inköpslista så att du på ett effektivt sätt kan balansera din tarmflora
  • Möjlighet att se och jämföra dina resultat över tid
analysresultat

I exemplet ovan visas en markör från analysresultatet för en person som beställt tarmfloreanalys vid två tillfällen:

  • 2019-02-16, prov 1 (vit box)
  • 2019-06-28, prov 2 (gul box)

Boxarna visar hur stor andel av tarmflorebakterien ”Bifidobacterium” som personen hade i tarmen vid båda provtagningstillfällena. 

Efter att ha ställt om sin kost under en period och därefter lämnat ett nytt prov till oss visade resultatet på en betydligt högre andel Bifidobacterium än vid första provtagningstillfället (se den gula boxen).

Bifidobacterium är bakterier som i tillräcklig mängd skulle kunna påverka kroppen positivt. Vissa arter har visat sig potential till sänka kolesterolnivån i blodet och balansera kroppens immunsystem. Bifidobacterium kan producera kortkedjiga fettsyror som visat sig kunna stärka tarmens barriärfunktion och ha antiinflammatoriska effekter. Med andra ord, så kan Bifidobacterium vara bra att ha.

Fördjupat exempel av ett analyssvar

Vill du se mer av hur ditt analyssvar kan se ut? Här visar vi ett exempel på ett analyssvar och vad du får i analysen.

Exempel på resultat

Hur och var gör vi analysen?

Vi använder guldstandarden för identifiering av bakterier, Next Generation Sequencing (NGS), som kombinerat med avancerad bioinformatik kan identifiera ett tusental arter av bakterier.

Med hjälp av en databas med information om ämnesomsättningen hos 800 relevanta bakterier kan vi dessutom mäta andelen av tarmflorans bakterier med potential att producera korta fettsyror (smörsyra och propionsyra) och vitaminer, samt förmågan att bryta ner fibrer och laktos.

Alla uppmätta värden visar bakterier och processer som är önskvärda att ha i din tarmflora. Värden i övre delen av referensintervallet (se nedan) får anses positivt för samtliga resultatkategorier.

Spridningsintervallet anger det intervall av värden som uppmättes för 80% i en referensgrupp bestående av över 3000 personer. Lägsta siffran av intervallet indikerar det värde nedanför vilket 10% av referensgruppens värden ligger och det högsta värdet ovanför vilket 10% av referensgruppens värden ligger.

Vad är Next Generation Sequencing?

Next-generation sequencing (NGS) är en benämning på de nya metoder som har utvecklats under senare år och som gör det möjligt att analysera stora delar av genetiskt material i samma analys.

Frågor och Svar

Läs mer här

Beställ din analys

Lägg en beställning idag och du kan få ditt färdiga provsvar redan inom tre veckor.

Till beställning