Användarvillkor

Immateriella rättigheter

Innehåll på webbplatsen och dess tjänster inklusive texter, bilder, filer, logotyper etc. ägs och/eller används med tillåtelse av Gutfeeling Labs AB. Allt innehåll på webbplatsen omfattas av lagen om immateriell egendom. Det är förbjudet att utan samtycke från Gutfeeling Labs AB kopiera eller använda hela eller delar utav innehållet i kommersiella syften.

Ansvarsfriskrivning

All information på webbplatsen och information som ges i samband med våra tjänster är enbart för informationsändamål och ersätter varken besök hos en eller flera vårdinstanser, behandling och/eller diagnos som ges utav sjukvården. Genom att använda vår webbplats dess information och/eller våra tjänster godkänner du dessa villkor.

Gutfeeling Labs AB frånsäger sig härmed uttryckligen allt ansvar för eventuella kostnader, utgifter, förluster eller skador (direkta eller indirekta) som orsakas av eller som uppkommer genom förlitan på informationen som erhålls via vår webbplats eller i samband med nyttjandet utav våra tjänster.

Innehåll kan ändras

Gutfeeling Labs AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen på alla sätt, vid vilken tidpunkt som helst och av vilken orsak som helst, utan föregående meddelande och kan inte ställas till svars för sådan ändring.