Om Gutfeeling Labs

Gutfeeling Labs grundades av forskare inom immunologi och neurovetenskap från Lunds Universitet. Företagets vision är att med hjälp av vår analys samt kostinformation öka allmänhetens intresse för tarmfloran som en källa till hälsofrämjande substanser.

Med vetskap om hur ens tarmflora är sammansatt kan man få ökad motivation att lägga till kost som kan gynna tarmflorans produktion av substanser som har stabiliserande effekt på tarmen samt antiinflammatoriska effekter.

Startades av två docenter i Lund

Walter Fischer och Hans Fischer, docenter inom neurovetenskap respektive immunologi från Lunds universitet, startade Gutfeeling Labs.

”Vi vill erbjuda en ekonomiskt rimlig tarmfloreanalys samt information om kost och kosttillskott som är användbar för allmänheten. Var och en har en unik tarmflora. Vi kan ge en utgångspunkt till förändring – en individuell balansering av tarmfloran” säger Hans Fischer.

Hans och Walters intresse för området väcktes på olika vis. Hans Fischer har studerat tarmfloran under ett tiotal år och har bland annat visat att en speciell typ av tjocktarmsinflammation är kopplad till låga nivåer av bakterien Akkermansia, en bakterie som lever i tarmens slemskikt.

”Det var då jag började intressera mig för möjligheten att med kost gynna tillväxten av bakterier som Akkermansia” säger Hans Fischer.

Walter Fischers intresse för tarmfloran startade i samband med en forskningsstudie som han ledde kring immunterapi hos patienter med glioblastom (cancer från hjärnans celler) och som publicerades i den ansedda tidskriften Nature communications 2018.

I sin studie såg han att hjärntumörer skrumpnade hos vissa patienter men inte hos andra. ”Det finns olika teorier om varför immunsystemet inte attackerar cancerceller, men när en forskargrupp visade att tarmflorans profil och speciellt förekomst av bakterien Akkermansia var kopplad till en ökad behandlingseffekt av immunterapi vid cancer blev jag engagerad i min brors arbete” säger Walter Fischer.

”Genom att veta hur det står till med tarmfloran kan man få ett utgångsläge att förhålla sig till. Vi vill hjälpa allmänheten att öka medvetenheten kring bakterier med potential att producera hälsofrämjande substanser genom vår analys och vetenskapligt baserade kostinformation” säger Hans Fischer.