Bakterien Akkermansia

Akkermansia muciniphila är en relativt nyupptäckt bakterie som lever i tarmslemhinnan. Forskare har under senare år uppmärksammat flera samband mellan ohälsa och låg förekomst av Akkermansia-bakterier i kroppen. Framför allt är tarmslemhinnan viktig för vårt immunförsvar. Akkermansia bidrar till att stärka detta skyddande slemskikt, vilket alltså innebär att bakterien förstärker kroppens immunförsvar.

Dessutom har flera studier påvisat hur en minskad förekomst av Akkermansia sammanfaller med ökad kroppsvikt. Därför undersöks möjligheten att kunna framställa ett probiotiskt preparat av levande Akkermansia-bakterier, i syfte att underlätta viktminskning.

Historik

Det ökade vetenskapliga intresset för tarmfloran har lett till en mängd olika framsteg. Med hjälp av nya metoder och mer sofistikerade mätinstrument har forskare börjat kartlägga specifika mikrobers egenskaper och funktioner. Det är nu möjligt att granska mikrobiella ekosystem på en molekylär nivå. Flera nya arter har upptäckts i mag- och tarmkanalen på grund av dessa tekniska innovationer.

Bakterien Akkermansia muciniphila isolerades 2004. Den är namngiven efter den holländske forskaren Antoon Akkermans, vilket är menat som en hyllning av hans bidrag till vetenskapen om mikrobiologisk ekologi. ”Muciniphila” är latin och betyder ”mucin-älskare”. Detta eftersom bakterien livnär sig på magmuciner i tarmslemhinnan. Dess nedbrytning av magmuciner leder till gynnsamma effekter i tarmflorans ekosystem.

Funktion och egenskaper

Akkermansia förekommer i tarmfloran hos samtliga däggdjur. Den utgör cirka 1-4 procent av den totala bakteriemängden i tjocktarmen. Dess primära funktion är antiinflammatorisk. Akkermansia är nämligen en av de bakterier som utvecklat en ekologisk nisch i tarmslemhinnan. Nedbrytningen av magmuciner producerar bland annat propionsyra, vilket stimulerar kroppens immunförsvar.

Dessutom har evolutionen frammanat en ömsesidig symbios mellan bakterierna i tarmfloran, eftersom organismerna är beroende av varandras nedbrytningsprodukter. Akkermansia bidrar således till tarmflorans bakteriella mångfald genom att producera propion- och smörsyra, ämnen som i sin tur bryts ned av andra mikroorganismer.

Övervikt

Forskning visar att den bakteriella mångfalden i tarmfloran generellt sett är lägre hos människor som är överviktiga. Övervikt förknippas även med en minskad förekomst av bakterien Akkermansia. En jämförande studie av tarmfloran hos normal- och överviktiga barn har bekräftat samma resultat. Förekomsten av Akkermansia var lägre hos gruppen av barn som kategoriserades som överviktiga. Så är även fallet hos gravida kvinnor som har viktproblem. Viktökning hos gravida kvinnor påverkas nämligen av tarmflorans bakteriella komposition. Gravida kvinnor som lider av övervikt förser fostret med för mycket energi, vilket med andra ord kan leda till ärftlig fetma.

Sjukdomar

Övervikt är en av många faktorer som ökar risken för diabetes. Typ 2-diabetes är den vanligast förekommande endokrinära sjukdomen i världen. Forskning visar att patienter som lider av diabetes har en obalans i tarmens ekosystem, ett tillstånd som kallas dysbios. Det bör nämnas att åtgärder som syftar till att återställa balansen i tarmfloran framför allt har en långsiktig potential att motverka sjukdomar som diabetes.

Akkermansia har som tidigare nämnts en antiinflammatorisk funktion. Därför är det kanske föga förvånande att en låg förekomst av Akkermansia kan observeras hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, exempelvis Crohns sjukdom, ulcerös kolit (blödande tjocktarmsinflammation) samt blindtarmsinflammation. Forskning har även visat att risken för mikroskopisk kolit potentiellt kan minskas via positiva förändringar i tarmfloran. Akkermansia har även visat sig kunna stärka tarmens barriärfunktion vilket är gynnsamt vid problem som läckande tarm.

En extremt låg förekomst av Akkermansia har även dokumenterats hos rökare.

Sammanfattning Akkermansia

Akkermansia är en bakterie som effektivt bryter ned kolhydrater. Den syntetiserar alla viktiga aminosyror samt flera vitaminer. Dess nedbrytning av magmuciner producerar ämnen som smörsyra och propionsyra, vilket i sin tur livnär andra viktiga bakterier och stimulerar immunförsvaret. Propionsyra har dessutom antiinflammatoriska egenskaper.

Det sägs ibland att kroppen är vårt tempel. Tarmslemhinnan är en barriär mot skadliga bakterier. Akkermansia är som en väktare vid muren som omgärdar templet. Om dess antal minskar, så är vi sämre rustade mot framtida invasioner.

Vill du få koll på din tarmflora?

Analys av tarmfloran

Vi vet idag att tarmfloran kan påverka oss på flera sätt eftersom bakterierna i tarmfloran har olika funktioner och egenskaper. Genom att testa tarmfloran hos oss får du lära känna de goda och mindre goda bakterierna som finns i din mage. Utefter hur just din unika tarmflora ser ut får du sedan råd om kost och kosttillskott som hjälp för att gynna dina goda och reducera de mindre goda tarmbakterierna.

Ordinarie pris Försäljningspris 1 290 SEK
inkl moms.

Leverans till din brevlåda 1-3 arbetsdagar efter beställning.