Exempel på resultat

När ditt test är klart får du ett mail. Du kan då logga in på din personliga sida för att se ditt analyssvar och ta del av informationen om kost och kosttillskott som är framtagen baserat på ditt analyssvar. Här visar vi ett exempel på ett analyssvar.

Överblick av resultatgrupper

När du loggar in ser du 4 olika resultatgrupper:

  • Potentiellt sjukdomsframkallande bakterier
  • Bakterier som kan vara associerade med hälsoproblem
  • Artrikedom och F/B ratio
  • Bakterier associerad med god hälsa

Du ser dina bakterier för respektive grupp genom att klicka på “+Klicka här för att expandera och visa.”

Dina resultat

När du klickat för att expandera en grupp kommer dina resultat upp. I detta exemplet har vi expanderat den sista gruppen som är “bakterier associerade med god hälsa”.

I exemplet nedan ser vi att personen i fråga har ökat sin mängd Lactobacillus, och därför syns en grön pil uppåt då det är en positiv utveckling. I exemplet ser du även en röd, gul och grön prick. För de goda bakterierna innebär en grön prick att du har en god bakterie i en signifikant nivå. Är pricken röd ligger nivån under referensgruppens spridningsintervall och är pricken gul är värdet genomsnittligt.

Kort och gott: en grön prick och grön pil är alltid bra.

När det kommer till de mindre goda bakterierna betyder grönt att du har låga nivåer, vilket är önskvärt. En röd prick innebär att den mindre goda bakterien förekommer i din tarm. I exemplet nedan ser vi att den mindre goda bakterien Bacteroides vulgatus förekommer, och att den minskat jämfört med den tidigare testperioden. Därav en grön pil nedåt. Den goda bakterien Faecalibacterium prausnitzii har också ökat, vilket gör att den får en grön uppåtgående pil.

Fördjupad information om varje bakteriegrupp

Du kan klicka på respektive resultat och se utförlig information om den valda bakterien. Här ser du i vilken utsträckning bakterien finns i din tarm och information om denna.

Kostråd och inköpslista

Under “Kostråd” hittar du din individuella inköpslista som visar vad du kan äta mer av baserat på ditt resultat. Du kan även klicka på varje livsmedel för att läsa mer om dess hälsofrämjande funktioner samt vilken bakterie livsmedlet är baserat på. I inköpslistan ser du även ifall du bör få i dig något kosttillskott.

Du kan klicka på respektive livsmedel eller kosttillskott för att läsa mer, samt varför det är rekommenderat för just dig.

Vad är nästa steg?

Nu har du allt du behöver för att optimera din tarmflora och det bara att kila iväg till din närmsta livsmedelsbutik, eller beställa varor på nätet. Du kan ladda ner din inköpslista och ta med dig den om du vill. Vi rekommenderar att göra en till analys efter ca 3 månader för att se om din ändrade kost har gett effekt.

Längst ner på resultatsidan kan du ladda en sammanställning av dina resultat och en komplett bakterielista.

Beställ en analys

Vill du få koll på dina hälsofrämjande tarmbakterier? Beställ en analys och påbörja resan mot en balanserad tarmflora.

Beställ en analys