Det överraskande sambandet mellan SIBO och rosacea

Människors hälsa är ett komplext samspel mellan olika system i kroppen och ibland avslöjar forskning oväntade samband mellan två helt olika tillstånd. En sådan överraskande koppling har upptäckts mellan överväxt av bakterier i tunntarmen, även kallat SIBO, och hudsjukdomen rosacea.

Bakgrund om SIBO: En obalans i tarmen

SIBO står för överväxt av bakterier i tunntarmen och är en obalans som kännetecknas av en överdriven tillväxt av bakterier i tunntarmen. Detta problem anses bland annat kunna orsakas av kronisk stress.

Normalt innehåller tunntarmen ett begränsat antal bakterier, medan den absolut största andelen av magens bakterier ska vara i tjocktarmen. Vid SIBO har bakterier, framför allt från tjocktarmen men även från magsäcken, vandrat och växt till i tunntarmen. Med tanke på tillgången till näringsämnen kan dessa ovälkomna bakterier snabbt växa till och ta plats.

Många av dessa bakterier producerar gaser, vilket kan ge problem med en öm och svullen mage. För många bakterier i tunntarmen gör att bakterierna i tjocktarmen inte får ta del av fibrerna från vår kost, eftersom dessa konsumeras i tunntarmen. Man skulle nästan kunna jämföra SIBO med en gökunge som tar för sig på andras bekostnad.

Eftersom tunntarmen innehåller ett stort antal immunceller, men inte har samma skyddande slemskikt som tjocktarmen, så kan bakterietoxinerna där orsaka inflammationstillstånd som kan påverka hela kroppen, inklusive huden. 

Rosacea: En irriterande hudsjukdom

Rosacea är en kronisk hudsjukdom som främst påverkar ansiktet, vilket leder till ihållande rodnad, synliga blodkärl och ibland akneliknande förändringar. Faktorer som genetik och miljö kan bidra till utvecklingen av hudinflammation, men kopplingen mellan tarmhälsa och hudtillstånd har nu fått stor uppmärksamhet. De senaste åren har forskare undersökt möjligheten att en rubbad tarm-hud-axel kan vara orsaken till olika hudproblem som rosacea, men även psoriasis och lupus.

Sambandet mellan SIBO och rosacea

Studier har visat att det finns ett samband mellan SIBO och rosacea, och att personer med SIBO ofta har ökad inflammation i kroppen, vilket tros kunna bidra till utveckling eller förvärring av hudproblem som rosacea.

Utöver ökad inflammation i kroppen har man även observerat tecken på biokemisk stress, vilket också tros kunna bidra till rosacea och andra hudproblem.

När bakterier överväxer i tunntarmen kan en överaktivering av tarm-hud-axeln inträffa, vilket utlöser ett immunsvar som sedan visar sig på hudens yta. Detta kan leda till inflammation och andra hudproblem som en följd.

Intressant nog visade forskningsstudier att en specifik tarmantibiotika, kallad rifaximin, som främst verkar i tunntarmen, resulterade i att 70% av personer med både rosacea och SIBO blev av med sin rosacea efter en enda behandlingsomgång. 

Tarm-hud-axeln: en av många kopplingar mellan tarmen och resten av kroppen

Förvånansvärt nog har forskningsstudier visat att upp till 20% av friska personer har SIBO. Det frustrerande är att det ännu inte finns tillräckligt med forskning som undersöker om personer med SIBO utvecklar hälsoproblem senare i livet.

Forskning har i alla fall identifierat SIBO hos 67% av personer med celiaki, 55% med bindvävssjukdomen sklerodermi, 88% med Crohns sjukdom, 81% med ulcerös kolit, 44% med diabetes typ I och II, 54% med hypotyreos, 81% med kroniskt trötthetssyndrom (CFS), 93% med fibromyalgi, 78% med IBS, 41% med fetma, 46% med rosacea och 54% med Parkinsons sjukdom.

Med kronisk stress som en bidragande orsak till SIBO så får det anses gynnsamt att inte bara se över möjligheterna till stresshantering, men också hur vi kan återfå en mer hälsofrämjande fördelning av bakterierna i våra tarmar. 

Eftersom tunntarmens slemhinna inte är anpassad för att hantera stora mängder bakterier, kan det vara fördelaktigt att periodiskt rensa tarmen från oönskade bakterier. Det liknar på sätt och vis tandhygienistens regelbundna rengöring för att förebygga inflammation i munnens slemhinnor.

Sambandet mellan SIBO och rosacea och andra typer av hudinflammation, visar på hur vår inre hälsa och hudhälsa hänger samman på ett komplext och fascinerande sätt. Forskningens framsteg öppnar dörrar för en djupare förståelse av hur olika delar av kroppen samverkar och påverkar varandra. Genom att ta hand om vår tarmhälsa kan vi potentiellt också främja vår hudhälsa och övergripande välbefinnande.


  • Tarmfloran

Att ha bakterier i fel tarm

Det talas väldigt mycket om vikten av att ha många goda tarmbakterier, vad man bör äta för att mata sina goda tarmbakterier och hur dessa påverkar kroppen. Något som det dock talas väldigt lite om är var i tarmen dessa bakterier bör finnas och vad man gör om man har bakterier i fel tarm

Gaser och smärta i magen kan vara SIBO
  • Tarmfloran

IBS, läckande tarm och SIBO, hur hänger det ihop?

Många i Sverige lider av en bråkig mage, och cirka 15-20 % av befolkningen har diagnosen IBS. Det är så pass många att det klassas som en folksjukdom. IBS eller irritable bowel syndrome som det står för, är en vanlig diagnos om man inte hittar någon orsak till besvären. Men studier har visat att de flesta med IBS faktiskt har SIBO. Något som kan betyda mycket för de som planerar livet efter sin mage.

IBS kan bero på SIBO
  • Tarmfloran

Överväxt av svampen Candida i tunntarmen

Strulig mage, sötsug, trötthet och koncentrationssvårigheter? Det kan faktiskt bero på att du har svampen Candida i tarmen. SIFO står för small intestinal fungal overgrowth och innebär att man har överväxt av en jästsvamp som kallas Candida, framför allt i tunntarmen. SIFO kan skapa en hel del problem, inte bara i magen utan också i resten av kroppen.

Hur skiljer sig SIFO från SIBO?