Stress, SIBO och övervikt - hur hänger det ihop?

Det finns många faktorer runt omkring oss och i våra kroppar som kan påverka vår ämnesomsättning och aptitreglering. Kronisk stress är en väldigt vanlig sådan, som kan bidra till övervikt och till och med fetma. Stress sätter igång processer i kroppen som påverkar våra celler, hormoner och tarmar och ger ökad aptit och blodsockernivå, men också orsaka en bakteriell överväxt som i sin tur kan leda till inflammation och produktion av ämnen som kan öka risken för fetma.

Kronisk stress är inte bra för någon, det påverkar otroligt mycket i våra kroppar och sätter igång reaktioner som kan leda till kroniska sjukdomar. Faktum är att en anledning till övervikt och fetma faktiskt kan vara just stress. Det här har du säkert hört om, men vad är det egentligen som händer i kroppen vid kronisk stress?

Vad händer i kroppen vid kronisk stress?

Hormonella förändringar

När vi blir stressade aktiveras det sympatiska nervsystemet, alltså vårt fight- or flight system som gör att vi blir förberedda på flykt eller kamp. Detta är viktigt då det kan hjälpa oss att överleva. Men om vi befinner oss i det läget konstant under för lång tid, kan detta få negativa effekter på kroppen. När kroppen befinner sig i stress utsöndras stresshormonerna kortisol och adrenalin, vilket kan stimulera fettinlagringen kring buken, öka vår aptit och vårt sug efter mat som är rik på kalorier, samt orsaka en felaktig fördelning av bakterier i tarmsystemet. 

Ökad aptit

Ett vanligt beteende hos oss människor när vi har obehagliga känslor som stress och oro, är att söka tröst i mat. Tröstätande, eller känslomässigt ätande är ett sätt för oss människor att dämpa eller lindra obehagliga känslor med mat, speciellt mat som är rikt på socker och fett. Något som i sig kan bidra till viktuppgång. 

Insulinresistens

Hormonet insulin bildas i kroppen till exempelvis vid en måltid. Hormonet hjälper kroppen att absorbera sockret från maten in i cellerna och reglerar på så sätt vårt blodsocker. När vi varit utsatta för stress under en längre tid kan kroppen reagera genom att bli insulinresistent. Detta betyder att kroppens celler inte svarar lika effektivt på insulin, vilket leder till ökad blodsockernivå och inlagring av fett.

Överväxt av bakterier i tunntarmen (SIBO)

Trauma, oro och kronisk stress kan minska aktiviteten i vagusnerven, kroppens längsta nerv som är väldigt viktigt för flera funktioner i kroppen, däribland tarmens motorik och regleringen av slutmuskeln mellan tjocktarmen och tunntarmen. Muskeln fungerar som en ventil och håller tätt mellan dessa tarmar. Att den håller tätt är viktigt, eftersom detta förhindrar att den enorma mängd bakterier vi har i tjocktarmen vandrar upp till tunntarmen. Detta är viktigt, eftersom tunntarmen inte är byggd för att innehålla så mycket tarmbakterier. När vagusnervens aktivitet minskar kommer stängningskraften hos denna ventil att minska och bakterier läcka in i tunntarmen. Tillståndet kallas för SIBO och kan bland annat orsaka en s.k läckande tarm och därigenom negativt påverka kroppens immun- och nervsystem samt bidra till övervikt.

Så kan SIBO bidra till övervikt och fetma

SIBO kan påverka vår vikt på flera sätt eftersom det sätter igång en rad olika processer i kroppen:

 • Forskning har visat att SIBO kan bidra till läckande tarm genom att bakterier och bakterietoxiner irriterar tunntarmens vägg. Detta kan orsaka ett långvarigt inflammationstillstånd i kroppen och öka risken för metabola störningar, inklusive insulinresistens (prediabetes), vilket påverkar hur kroppen hanterar blodsocker och lagrar fett.
 • SIBO kan rubba produktionen av vissa tarmhormoner som är viktiga för aptitkontroll och mättnadskänsla. En obalans i dessa hormoner kan leda till ökad hunger och aptit, vilket bidrar till övervikt.
 • Vid SIBO kan tarmbakterien Escherichia coli öka i tunntarmen. Denna bakterie kan stimulera till produktion av trimetylamin N-oxid (TMAO), ett ämne som kan tas upp igenom tunntarmen och har visat sig kunna öka risken för fetma hos vuxna. 
 • SIBO kan orsaka ökad tillgång till sockerarter genom onormalt hög nedbrytning av kostfiber till socker i tunntarmen och därigenom leda till viktökning.
 • SIBO kan leda till problem som gasbildning, uppblåsthet och obehag i tarmarna. Detta kan leda till ett oregelbundet ätmönster och överätning, vilket kan bidra till viktökning.

Forskning visar att SIBO bidrar med mekanismer som kan påverka vikten och vi kan sammanfatta dessa i tre olika kategorier:

 1. Inflammation
  Kronisk inflammation är kopplad till olika metabola störningar, inklusive insulinresistens (prediabetes) och viktuppgång.
 2. Metabolism
  Metabolism av bakterier vid SIBO kan  öka energiutvinning från mat i tunntarmen och frisättning av sockerarter vilket kan bidra till viktökning.
 3. Aptit
  Ovälkomna bakterier i tunntarmen (SIBO), kan orsaka ökad hungerkänsla genom att påverka frisättningen av tarmpeptider och hormoner som reglerar vår aptit. Störningar i dessa signalvägar kan påverka energibalansen och kroppsvikten genom ökad aptit.

Yao, Q., Yu, Z., Meng, Q., Chen, J., Liu, Y., Song, W., Ren, X., Zhou, J., & Chen, X. (2023). The role of small intestinal bacterial overgrowth in obesity and its related diseases. Biochemical pharmacology, 212, 115546.

Kosttillskott vid SIBO

GutClear®

En vanlig orsak till en bråkig mage är att man har tarmbakterier på fel ställe, i tunntarmen, även kallat SIBO. GutClear® kan hjälpa dig att minska bakterierna i tunntarmen och ge din mage en nystart.

Ordinarie pris Försäljningspris 390 kr 390 kr
inkl moms.

Leverans till din brevlåda 1-3 arbetsdagar efter beställning.